Förskolan Grankotten

STYRELSE  •  FÖRÄLDRAR  •  PERSONAL

Ett föräldrakooperativ


Att välja en föräldrakooperativ förskola innebär för dig som förälder att du är mer delaktig i

hur förskolan fungerar och har lättare att påverka ditt barns vardag.


kvalitet, detta ska ske med stöd av följande förutsättningar: små barngrupper, kompetent och engagerad personal samt hemlagad och näringsrik mat.


På Förskolan Grankotten verkar föräldrar och personal tillsammans för att skapa en trygg, rolig och givande förskola för våra barn!

Förskolan Grankotten är en liten och trygg förskola i Bäckalund, förskolan är åldersblandad och har en avdelning. Förskolan Grankotten är ett föräldrakooperativ så du som förälder har stor insyn i ditt barns vardag på förskolan.


Förskolan Grankotten verkar för en stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö med en hög


Förskolan Grankotten drivs som en ekonomisk förening med en styrelse bestående av vårdnadshavarna till barnen på förskolan. Det innebär att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag på förskolan. Alla hjälps vi åt!

Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som finns. Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang men ger mycket tillbaka. 

Vår personalMeta

Karlsson

FörskollärareLisa

Söderholm

Hamberg

FörskolechefEmma Herbertsson

Barnskötare


Johanna

Rosén

Barnskötare


Anna

Malm

KockMoa 

Sandin

Studerande

förskollärare